Skip to content

Porady prawne udzielane bezpłatnie jako korzyść dla społeczeństwa

Spis treści

Strona internetowa darmowe porady prawne świadczy usługi prawne całkowicie bezpłatnie. Pomoc prawna to cenny zasób dla mieszkańców o niskich dochodach w Polsce. Dzięki ciężkiej pracy radców prawnych i adwokatów jest ona już dostępna. Jest to pomoc osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną, przysługuje bezpłatna pomoc prawna i porada obywatelska. Plan pomocy prawnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest formą pomocy prawnej, z której może skorzystać osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała nikogo innego. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy wcześniej złożyć pisemne oświadczenie, że zainteresowanego nie stać na płatną pomoc prawną. Osoby zainteresowane poradą prawną otrzymają m.in. pomoc w sporządzeniu pisma o zwolnieniu z opłat sądowych, czy wyznaczeniu pełnomocników z urzędu w postępowaniu sądowym, czy pełnomocnika w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Oferowany jest klientom szeroki zakres usług prawnych. Obejmują one m.in. porady prawne, doradztwo podatkowe i usługi rzecznika patentowego; informacje o kosztach postępowania sądowego oraz ryzyku proceduralnym i finansowym związanym z przekazaniem sprawy do ekspertyzy sądowej; a także poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania w odpowiedzi na indywidualne okoliczności, opracowanie z zainteresowanymi planów działania, a także poradnictwo dla dłużników i pomoc w kwestiach mieszkaniowych. W ramach tych usług oferowane są również bezpłatne usługi mediacyjne, które mogą obejmować między innymi: przygotowanie projektu umowy mediacyjnej lub wniosku o mediację; projektu wniosku o mediację w sprawie karnej; czy pomoc w przygotowaniu wniosku sądowego o zgodę na postępowanie przed mediatorem.

2 komentarze

  1. Marzena
    12 października 2022 @ 11:48

    Jestem zdumiona, jak Państwo Polskie dba o obywateli. Popieram takie działania i myślę, że będzie to kontynuowane, a nowe usługi również staną się dostępne dla szerszego grona potrzebujących.

  2. Tadek
    12 października 2022 @ 11:51

    Wzrost liczby osób ubiegających się o świadczenia społeczne to dobry znak, że rząd dba o swoich obywateli i jest zainteresowany wspieraniem ich w trudnych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy